شرکت تحقیقاتی مهندسی

افرا صنعت کیمیا


mineral machine website / Eng

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

آشغالگیر مکانیکی (curve) نوع دستگاه:
استان هرمزگان محل اجرا:
5 الی 30 متر مکعب در ساعت ظرفیت دستگاه:
قابلیت آشغالگیری از 5 تا 10 میلی متر توضیحات:
اسفند 1396 تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سند فیلتر عمودی (مربوط سیستم تصفیه آب) نوع دستگاه:
استان گلستان محل اجرا:
25 متر مکعب در ساعت ظرفیت دستگاه:
سه لایه سیلیس با مش بندی 1 تا 3، 3 تا 5 و 5 تا 8 میلی متر توضیحات:
بهمن 1396 تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم تصفیه فاضلاب سرویس بهداشتی و آشپزخانه صنعتی رستوران نوع دستگاه:
استان هرمزگان محل اجرا:
3 متر مکعب در ساعت ظرفیت دستگاه:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شسشتوی محیطی استاندارد خروجی:
بهمن 1396 تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه لبنی نوع دستگاه:
استان خراسان رضوی محل اجرا:
5 متر مکعب در ساعت ظرفیت دستگاه:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شسشتوی محیطی استاندارد خروجی:
بهمن 1396 تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم تصفیه فاضلاب انسانی نوع دستگاه:
استان تهران محل اجرا:
1.5 متر مکعب در ساعت ظرفیت دستگاه:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطی استاندارد خروجی:
دی 1396 تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

پکیج تصفیه پساب انسانی به روش MBBR نوع دستگاه:
استان گلستان محل اجرا:
400 متر مکعب در روز ظرفیت دستگاه:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطی استاندارد خروجی:
آذر 1396 تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم گندزدایی آب به روش MCR نوع دستگاه:
استان خراسان رضوی محل اجرا:
200 لیتر در ثانیه ظرفیت دستگاه:
دستگاه میکروب زدایی آب جهت پرورش ماهی استاندارد خروجی:
آبان 1396 تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم کاهنده EC (شوری) آب نوع دستگاه:
استان اصفهان محل اجرا:
3 متر مکعب در ساعت ظرفیت دستگاه:
جهت کاهش TDS کارخانه مواد شیمیایی توضیحات:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطی استاندارد خروجی:
مهر 1396 تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

پکیج آب شیرین کن به روش EDR-RO نوع دستگاه:
استان فارس محل اجرا:
18 متر مکعب در ساعت ظرفیت دستگاه:
استاندارد استفاده برای آبیاری و کشاورزی استاندارد خروجی:
شهریور 1396 تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

دستگاه پایلوت آب شیرین کن نوع دستگاه:
استان البرز محل اجرا:
1 متر مکعب در ساعت ظرفیت دستگاه:
جهت استفاده در آزمایشگاه دانشگاه برای آموزش دانشجویان توضیحات:
مرداد 1396 تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی به روش EC-F نوع دستگاه:
استان بوشهر محل اجرا:
16 متر مکعب در ساعت ظرفیت دستگاه:
پکیج کامل تصفیه پساب پتروشیمی توضیحات:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطی استاندارد خروجی:
تیر 1396 تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی به روش BCR نوع دستگاه:
استان اصفهان محل اجرا:
3 متر مکعب در ساعت ظرفیت دستگاه:
جهت تصفیه پساب کارخانه مقواسازی توضیحات:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطی استاندارد خروجی:
اردیبهشت 1396 تاریخ اجرا:
AfraSanatKimia.Co

شرکت تحقیقاتی مهندسی

افــرا صنعت کیمیا

پروژه های انجام شده

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا در سال 1384 (2005 م) بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 25541 به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در مشهد و دارای دفتر تهران و نمایندگی های فعال در سطح کشور است. این شرکت دارای دو مشاور اصلی در کانادا و مالزی می باشد. با وجود تجارب مهندسی و بهره وری از دانش روز دنیا، شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا به عنوان جزئی از نظام تحقیقاتی و مهندسی، در دایره خدمات نوین و انرژی های نو در کنار نیروهای متخصص خود توانسته است ارائه خدمات نموده و بتواند به آرمان های خود جامعه عمل بپوشاند.

فاضلاب!


 • سیستم
 • آشغالگیر مکانیکی
 • محل اجرا: استان هرمزگان
آب!


 • تجهیزات تصفیه آب
 • سند فیلتر عمودی
 • محل اجرا: استان گلستان
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • آشپزخانه صنعتی
 • محل اجرا: استان هرمزگان
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • کارخانه لبنی
 • محل اجرا: استان خراسان رضوی
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • بهداشتی (انسانی)
 • محل اجرا: استان تهران
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • MBBR
 • محل اجرا: استان گلستان
آب!


 • سیستم گندزدایی آب
 • MCR
 • محل اجرا: استان خراسان رضوی
آب!


 • سیستم کاهنده شوری آب
 • کاهنده شوری آب
 • محل اجرا: استان اصفهان
آب!


 • سیستم آب شیرین کن
 • EDR-RO
 • محل اجرا: استان فارس
آب!


 • سیستم آب شیرین کن
 • پایلوت آزمایشگاهی
 • محل اجرا: استان البرز
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • صنعتی (پتروشیمی)
 • محل اجرا: استان بوشهر
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • کارخانه مقواسازی
 • محل اجرا: استان اصفهان